VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Don't cry Joni
Chỉ tiêu chất lượng xăng không chì (TCVN 6776:2005)
Có một con mèo tự vẫn
Cuống thì chết là chắc
12 Bí quyết thành công của Công ty Microsoft
Exercise 93 - McDonald's ends Pepsi test in win for Coke
Số lượt truy cập
4545445
Số người đang xem
4


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 103 - Bé Miles tự cứu mình
1 - Many of you who have seen the video segment on YOUTUBE or various blogs on the internet, have asked about the 11 month baby who, along with his father and the family dog, are in the videoclip. The baby had 3 weeks of ISR lessons prior to having his simulated self rescue while fully clothed skills videotaped. It is a re-enacted drowning scenario that happened to a family whose baby was not skilled and therefore drowned. In the scene we taped, both his mother and father were present at the taping along with several other adults and his ISR Instructor. As part of ISR lessons, parents are involved in the water once their baby is skilled, for at-home practice only and you see that they have practiced at home the end of the clip, when his father picks him up.

Rất nhiều bạn những ai đã xem đoạn video này ở YOUTUBE hoặc ở các Blog trên internet, đã hỏi về đứa trẻ sơ sinh 11 tháng tuổi, cùng với bố và chú chó của gia đình có mặt trong videoclip. Đứa trẻ sơ sinh này đã được học 3 tuần với Infant Swimming Resource trước khi quay video tái hiện kỹ năng tự cứu mình khi vẫn mặc nguyên quần áo. Pha chết đuối dựng lại sự việc xảy ra ra đối với một gia đình, mà đứa trẻ của họ không được học kỹ năng bơi lội nên đã chết đuối. Trong cảnh chúng tôi quay, cả bố và mẹ cậu bé có mặt tại đó cùng với một vài người lớn và với nhân viên ISR đã huấn luyện cho  cậu bé. Là một phần của chương trình học tại ISR, bố mẹ các cháu sẽ được xuống nước một khi con cái đã nắm được các kỹ năng, để có thể thực hành với các cháu ở nhà, và bạn sẽ nhìn thấy họ luyện tập tại nhà ở đoạn cuối cảnh quay, khi bố cháu bế cháu lên.              

2 - The video was scripted and shot to be part of the Pediatric Grand Rounds presentations Dr. Barnett uses at major children's hospitals throughout the United States to educate the health care professionals as part of their continuing medical education. In its unedited form, it can be viewed in the Pediatric Grand Rounds presentation from the University of Arizona Tucson Medical Center's webcast of that event. Please realize that this is a presentation for medical doctors, nurses and others who deal with the aftermath of medical emergencies such as drowning and near-drowning, so there are graphic portions that are not suitable viewing for anyone of a sensitive nature. Since the number one question that physicians attending Grand Rounds ask is, "how long can a skilled baby maintain himself independently in the water?", we answered the question in the video with a 5 minute float. In the segment they see, they can view all 5 minutes of the sustained back float. 5 minutes is of special significance for the physicians since they know that the chances of fully recovering a child who has been without air for that long is very remote.

Đoạn video được dựng và quay là một phần của các bài thuyết trình trong “Các hội thảo lớn về Nhi khoa - Pediatric Grand Rounds, mà Dr. Barnett  sử dụng tại các bệnh viện chủ chốt dành cho trẻ em khắp nước Mỹ để đào tạo các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ như là một phần giáo dục y học tiếp tục của họ. Trong dạng nguyên gốc, đoạn video này có thế được xem trong bài thuyết trình qua mạng internet từ Trung tâm y học Tucson của trường đại học Arizona. Xin nhận thức rằng, đây là bài thuyết trình cho các bác sĩ, y tá và những người làm việc với hậu quả của các ca cấp cứu y học, như là chết đuối hoặc gần chết đuối, như vậy, có những phần đồ thị sẽ không thích hợp cho những người nhạy cảm xem. Bời vì câu hỏi quan trọng số một, mà các nhà vật lý tham gia “Các hội thảo lớn” hỏi là “một đứa trẻ có kỹ năng bơi lội sẽ tự duy trì độc lập trong nước được bao lâu?”, chúng tôi trà lời rằng trong đoạn video là 5 phút. Trong đoạn quay, họ xem, họ có thể nhìn thấy 5 phút nổi ổn định bằng lưng. 5 phút có ý nghĩa quan trọng đặc biết đối với các nhà vật lý, bởi họ biết rằng các cơ hội cứu một đứa trẻ bị thiếu không khí cho một thời gian dài như thế là quá xa vời.    


3 - Today as a 4 year old, this little boy is a tremendous swimmer. He swims most everyday in the backyard pool or at an aquatic center but he really prefers the Ocean. To say that he loves the water is an understatement. He is an accomplished snorkeler and can safely dive down 15 feet to see the fish he is learning to identify.  His obvious comfort level in the water is the result of his early ISR lessons, he will never remember a time when he was not very skilled in the water... 

Ngày nay, khi 4 tuổi, đứa trẻ này là người bơi lội giỏi cực kỳ. Chú bơi gần như hàng ngày tại bể bơi ở sân sau hay ở tại ở một trung tâm bơi lội, nhưng chú thực sự thích biển cả hơn. Nói rằng chú thích nước là còn ít.  Chú thực sự là một thợ lặn hoàn hảo và có thể lặn một cách an toàn xuống độ sâu 15 fít (khoảng hơn 5 m) để quan sát cá mà chú đang học để phân loại.  Mức độ thích thú hiển nhiên của chú với nước là kết quả của các bài học của chú tại ISR trước đây, chú sẽ chẳng bao giờ nhớ thời gian mà chú không thuần thục lắm dưới nước …

Nguồn tiếng Anh: infantswim.com

Nguồn Video Clip: YouTube


Tiếng Việt: ©E-Bơi 
Bình luận
Thứ ba, ngày 29/11/2022
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait