VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Tranh luận dựa trên lý lẽ
Sự tích ông Táo ...
Thư gửi các bà, các chị - Tâm sự của nồi hầm
Exercise 46 - Mikheil Saakashvili
Tip 8 - Tiêu diệt Thất bại và "Hormone thất bại"
Frank Ribery: Vết sẹo, cái tôi & cuộc đời
Số lượt truy cập
4817957
Số người đang xem
8


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 101 - Lợi ích lâu dài của việc trẻ sơ sinh học bơi
1 - The emphasis in the sessions is very clearly on strengthening the bond between you and your child and the two of you having fun. However, there are also many more long-term benefits:

Sự nhấn mạnh trong các buổi học rõ ràng là sự tăng cường mối gắn kết giữa bố mẹ và con cái và cả hai cùng vui vẻ. Tuy nhiên, cũng có nhiều lợi ích lâu dài nữa.

• Swimming from birth is excellent for your baby's health and development and its early introduction will avoid them experiencing a fear of water that can develop later on in childhood;

• Học bơi ngay từ lúc mới sinh rất tuyệt cho sức khoẻ và sự phát triển của con bạn và việc cho trẻ học bơi sớm sẽ tránh cho chúng khỏi sợ nước, nỗi sợ có thể hình thành sau này trong thời thơ ấu;

• Water helps improve co-ordination and balance.  Lack of gravity also means that babies exercise more muscles (more effectively) in water than on land.

• Nước giúp cải thiện sự phối hợp và sự thăng bằng. Việc thiếu trọng lực cũng có nghĩa là trẻ sõ sinh sẽ sử dụng cơ bắp nhiều (hiệu quả) hơn trong nước là trên mặt đất.

2 - A German study found that swimming babies had advanced motor development, social skills and intelligence. Similar Finnish research showed that swimming babies crawled late but walked early - having developed excellent muscle control:

Một nghiên cứu của Ðức phát hiện rằng ở những đứa trẻ sơ sinh học bơi, sự phát triển của hệ thần kinh vận ðộng, các kỹ năng xã hội và sự thông minh tốt hơn. Nghiên cứu tương tự của Phần Lan cho thấy trẻ sơ sinh học bơi bò muộn nhưng đi sớm hơn – hình thành sự kiểm soát cơ bắp tuyệt vời:

• Despite the gentle structure of the lessons, each half-hour session provides a complete physical work-out: strengthening your baby's heart, lungs and respiratory system, which in turn aids development of the brain;

• Dù cấu trúc nhẹ nhàng của các bài tập, mỗi bài học nửa giờ tạo ra một thời lượng luyện tập cơ bắp cường độ cao: củng cố trái tim, phổi và hệ hô hấp của bé, đến lượt chúng lại giúp cho trí não phát triển;

• Learning to respond to commands can make your baby sharper mentally and increases levels of understanding;

• Học cách phản xạ với các mệnh lệnh có thể làm cho bé của bạn sắc sảo hơn về nhân cách và tăng mức độ hiểu biết;

• Skin to skin contact is excellent for strengthening the bond between your baby and you.  Parents with more than one child also find it’s an excellent way to guarantee a weekly session where the focus is purely on their newborn;

• Sự tiếp xúc da áp vào da rất tuyệt cho việc củng cố mối quan hệ giữa bé và bạn. Các ông bố bà mẹ có nhiều hơn một con cũng thấy đó là một cách tuyệt vời để có được một buổi học trong tuần, ở đó việc tập trung hoàn toàn dành cho ðứa trẻ mới sinh;

• Exercises that involve moving independently in water and holding on to the side are wonderful for your baby’s confidence. Many parents also find that becoming familiar with handling their baby in water and sharing such a special experience is excellent for their confidence too;

• Những bài tập có nhiều hoạt động độc lập trong nước và duy trì ở phía sườn rất tuyệt cho sự tự tin của con bạn. Nhiều bậc cha mẹ cũng thấy rằng việc trở nên thông thạo với việc chăm sóc con mình dưới nước và chia sẻ một trải nghiệm ðặc biệt như thế cũng rất tuyệt vời cho sự tự tin của họ;

• Regular swimming in warm water both relaxes your baby and stimulates their appetite, leading to improved sleeping and eating patterns.

• Thường xuyên bơi lội trong nước ấm cả hai sẽ làm bé của bạn thư giãn, sẽ làm chúng muốn ăn, sẽ cải thiện việc ngủ và ăn uống.

Source: Waterbabies
Tiếng Việt: ©E-Bơi  
 


 
Bình luận
Thứ bảy, ngày 20/7/2024
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait