VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 72 - Abraham Lincoln's letter to his son's teacher
Bay qua biển đông - M4U
Trẻ sơ sinh bơi, phải chăng là xảo thuật?
Linh tinh về bánh mỳ
Hỏi đáp về Môi trường (2)
Phú Quốc
Số lượt truy cập
4762870
Số người đang xem
54


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 87 - Yahoo có thể tiết lộ việc cải tổ trong tuần tới: bản tin
Sat Feb 21, 2009 7:01pm EST

Thứ bảy, 21 tháng 2, 2009 19:01 EST

1 - SAN FRANCISCO (Reuters) - Yahoo Inc Chief Executive Carol Bartz could announce a major management reorganization as early as next week, according to the blog AllThingsD.

SAN FRANCISCO (hãng tin Reuters) - Sếp điều hành của tổ hợp Yahoo Carol Bartz có thể sẽ thông báo về một sự tái tổ chức quản lý lớn ngay đầu tuần sau, blog AllThingsD cho hay.

2 - The Wall Street Journal-affiliated blog, citing several sources inside and outside the Internet company, said the revamp would likely come on Wednesday, although it could be pushed out a week or two or rolled out in pieces.

Blog viết về những vấn đề liên quan tới Tạp chí phố Wall, trích dẫn vài nguồn tin trong và ngoài công ty Internet, nói rằng việc cải tổ dường như xảy ra vào thứ tư, mặc dù nó có thể muộn hơn một tuần hay hai, hay chia nhỏ thành các phần.

3 - Bartz sent a memo to employees on Friday in which she said, "Get well-rested, because next week's a biggie."

Yahoo officials declined to comment. A source at Yahoo, who was not authorized to speak publicly about the issue, said rumors of a reorganization were swirling within the company.

Bartz gửi một thư báo cho các nhân viên vào thứ sáu, trong đó bà nói, hãy nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì tuần sau rất quan trọng."

Các quan chức Yahoo từ chối bình luận. Một nguồn tin tại Yahoo, nơi không được quyền nói công khai về vấn đề (này), nói rằng tin đồn về một sự tái tổ chức đang lan ra trong nội bộ công ty.

4 - Yahoo, the leading provider of online display advertising, has been under pressure for nearly a year as it held fruitless merger or partnership talks with Microsoft Corp, Google Inc and Time Warner Inc's AOL.

Yahoo, nhà cung cấp quảng cáo trưng bày trên mạng, đang chịu sức ép tới gần một năm vì họ không thành công trong việc sáp nhập hay thương thảo hợp tác với Microsoft Corp, Google Inc và Time Warner Inc's AOL.

5 - During that time, Yahoo lost market share in search advertising, while display ad sales have been badly hit industrywide by the U.S. recession.

Trong thời gian đó, Yahoo đã mất thị phần trong quảng cáo tìm kiếm, trong khi bán quảng cáo trưng bày đã bị tác động xấu ở quy mô công nghiệp rộng khắp bởi sự suy thoái ở Mỹ.

6 - The reorganization is expected to include a structure where executives like chief operating officer, chief technology officer and a new, more powerful chief marketing officer all report to Bartz, the blog said.

Việc tái tổ chức dự định sẽ bao gồm một cấu trúc trong đó các lãnh đạo thừa hành như lãnh đạo điều hành sản xuất, lãnh đạo công nghệ, và một lãnh đạo mới đầy quyền lực, lãnh đạo marketing, tất cả báo cáo cho Bartz, trang blog cho hay.

7 - In addition, several sources suggested Bartz may abandon a recent restructuring that split the world into four operating regions, the blog said. Instead, one executive could head the United States and a second head up all international efforts.

Thêm nữa, một vài nguồn tin cho rằng Bartz có thể xoá bỏ việc tái cấu trúc hiện nay đang chia thế giới thành bốn khu vực sản xuất, trang blog nói. Thay vào đó, một lãnh đạo thừa hành có thể lãnh đạo (khu vực) nước Mỹ và người thứ hai sẽ lãnh đạo tất cả các nỗ lực quốc tế.

8 - (Reporting by Ben Klayman and Alexei Oreskovic; Editing by Peter Cooney)

(Báo cáo bởi Ben Klayman và Alexei Oreskovic; biên tập bởi Peter Cooney)

Source: Reuters.com
 
 
Bình luận
Thứ ba, ngày 23/4/2024
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait