VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Còn nhiều cơ hội mua đứt một thị trấn của Mỹ
Giới thiệu về Biodiesel
Exercise 62 - Four officials sacked over fatal mine accident in central China
Present Simple
Dạy bơi ở bể Bắc Linh Đàm
Kẻ cắp & Bà già
Số lượt truy cập
4497911
Số người đang xem
9


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 46 - Mikheil Saakashvili
1 - Mikheil Saakashvili was elected president of Georgia after a bloodless revolution in 2003. A graduate of Columbia Law School in New York, fluent in four languages and in the values of free-market democracies, he was deemed a savior for the post-Soviet landscape, as if he had been conjured by a committee of Washington think tanks and European human rights groups.

Mikheil Saakashvili được bầu là tổng thống của Georgia sau cuộc cách mạng không đổ máu vào 2003. Một người tốt nghiệp Trường Luật Columbia ở NewYork, thông thạo 4 ngoại ngữ và trong (hệ) giá trị của chế độ dân chủ thị trường tự do, ông dường như được coi là một vị cứu tinh của bối cảnh hậu Xô Viết, như thể ông đã được phù phép bởi một uỷ ban chuyên gia của Washington và những nhóm nhân quyền châu Âu.

2 - Mr. Saakashvili has been a staunch ally of the United States in the volatile Caucasus region, dispatching troops to Iraq to show his support. He vowed to crack down on corruption, and introduced reforms that brought foreign investment and growth to one of the region's poorest countries.

Ông Saaiashvili là đồng minh trung thành của Mỹ trong vùng Cap-ca bẩt ổn, đang gửi quân đội tới Irắc để chứng tỏ sự ủng hộ của mình. Ông nguyện trừng trị thẳng tay nạn tham nhũng và tiến hành cải cách đê mang tới đầu tư nước ngoài và thịnh vượng cho một trong những nước nghèo nhất khu vực.

3 - He also pledged to restore federal rule to three regions that had been essentially independent since the fighting that followed the collapse of the Soviet Union -- Ajaria, Abkhazia and South Ossetia. He found quick success in Ajaria, a Black Sea region on the border with Turkey. After initial saber-rattling that alarmed many around the region, Mr. Saakashvili in 2005 tried a softer approaching, offering a package of autonomy and incentives to South Ossetia. His overtures were rejected.

Ông cũng cam kết khôi phục lại luật lệ liên bang cho 3 vùng thực chất đã độc lập từ cuộc chiến tiếp theo sự sụp đổ của liên bang Xô Viết: Ajaria, Abkhazia và nam Ossetia. Ông đã thành công rất nhanh ở Ajaria, một vùng của biển Đen giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2005, sau tín hiệu đe doạ về quân sự cảnh báo khắp khu vực xung quanh, ông Saakashvili đã tìm kiếm một cách tiếp cận mềm dẻo, mời chào một gói đề xuất về tự trị và những chính sách ưu tiên, ưu đãi cho nam Ossetia. Lời đề nghị của ông đã bị khước từ.

4 - By 2007, discontent was rising among the opposition, who pointed to what they called renewed corruption and to the economic inequality that accompanied the country's new growth. The unhappiness boiled over into six days of street protests in November, which were brought to a close by a violent police crackdown as Mr. Saakashvili declared a state of emergency. As critics wondered whether he was showing a new dictatorial side, he turned around and ordered snap elections, and won a new five-year term in January 2008 with 52 percent of the vote.

Vào 2007, sự bất mãn tăng lên trong phía đối lập, phía chỉ ra cái họ gọi là tham nhũng mới và sự không minh bạch trong kinh tế đang đồng hành cùng sự phát triển mới của đất nước. Sự bất mãn bùng ra thành cuộc biểu tình 6 ngày trên đường tháng 11, dẫn tới kết thúc có xung đột với cảnh sát khi ông Saakashvili tuyên bố trình trạng khẩn cấp toàn quốc. Trong khi, những nhà chỉ trích ngạc nhiên, liệu ông có đang thể hiện bộ mặt độc tài mới hay không, ông bỗng quay ngoắt, và tổ chức các cuộc bầu cử nhanh, và thắng cử một nhiệm kỳ 5 năm mới vào tháng Giêng năm 2008, với 52 % phiếu bầu.

Source: The New York Time
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 15/8/2022
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait