VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 52 - Japanese refiner considering new facility
Bài 87 - Yahoo có thể tiết lộ việc cải tổ trong tuần tới: bản tin
Second 100 High Frequency Words
Exercise 32 - Aging: Lack of B12 Linked to Brain Shrinkage
Exercise 64 - On Courage
Bạn bè ảo thực trong thế giới Blog
Số lượt truy cập
4782541
Số người đang xem
8


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 34 - Tìm thấy "con ếch cây hiếm nhất" Thế giới
By Rebecca Morelle
Science reporter, BBC News, Costa Rica

1 - An extremely rare female frog has been spotted for the first time in 20 years. The tiny tree frog, Isthmohyla rivularis, was seen in Costa Rica's Monteverde Cloud Forest Preserve. This species was thought to have become extinct two decades ago, but last year a University of Manchester researcher caught a glimpse of a male.

Một con ếch cái cực kỳ quý hiếm được phát hiện lần đầu tiên trong vòng 20 năm. Con ếch bé tý xíu sống trên cây, Isthmohyla rivularis, đã được tìm thấy ở Khu bảo tồn rừng Monteverde Cloud của Costa Rica. Loài ếch này đã được cho là đã tuyệt tuyệt chủng hai thập kỷ trước, nhưng năm ngoái, một nhà nghiên cứu của Trường Đại học Manchester đã thoáng nhìn thấy một con ếch đực.

2 - However, the discovery of the female and more males suggests this species is breeding and has been able to survive where many other frogs have not. Andrew Gray, a herpetologist from Manchester Museum at the University of Manchester, said: "This has been the highlight of the whole of my career. "Now that we know that both sexes exist in the wild, we should intensify efforts to understand their ecology and further their conservation."

Tuy nhiên, sự khám phá ra con cái và nhiều con đực nữa đưa ra giả thuyết là loài này đang sinh sôi và có khả năng tồn tại ở nơi mà nhiều loài ếch khác không thể. Andrew Gray, một nhà nghiên cứu bò sát từ Bảo tàng Manchester của trường Đại Học Tổng hợp Manchester cho biết: “Đây là điểm sáng trong toàn bộ sự nghiệp của tôi”. “Bây giờ điều mà chúng tôi biết là cả 2 giới tính tồn tại trong hoang dã, chúng tôi cần phải nỗ lực hơn để hiều được sinh thái học và tiếp đó là sự bảo tồn của chúng.

3 - The BBC has been following the team from the University of Manchester and Chester Zoo that is working on amphibian conservation programmes. The BBC video of the frog is the first-known footage of this species. The 2.5cm-long female, which was released after the discovery, was brown with metallic green speckles and was packed full of eggs.

Đài BBC đang theo sát một nhóm tìm kiếm của Trường Đại Học Tổng hợp Manchester và Vườn thú Chester, nhóm đang làm việc trong chương trình bảo tồn động vật lưỡng cư. Video của BBC về con ếch là cảnh quay đầu tiên được biết đến của loài ếch này. Con cái dài 2,5 cm, đã được thả ngay sau khi được phát hiện, có màu nâu với những vết đốm xanh như kim loại và mang đầy trứng.

4 - A difficult task

Finding female frogs is extremely difficult; males make a distinctive call but females are silent for most of the time. And tracking down this particular species in a great expanse of rainforest was even more difficult - the team had few clues about where the frogs might be, and the search could only take place at night. The team trekked deep into the forest to a spot close to where the male Isthmohyla rivularis was spotted last year. The researchers first discovered another male from its soft insect-like call.

4 - Một nhiệm vụ khó khăn

Tìm thấy bọn ếch cái là cực kỳ khó khăn; những con đực tạo ra tiếng kêu có thể phân biệt, còn các con cái thì im lặng trong phần lớn thời gian. Và lần theo dấu vết loài đặc biệt này trên một dải rừng nhiệt đới rộng lớn thậm chí còn khó khăn hơn – Nhóm tìm kiếm có một vài manh mối về nơi bọn ếch có thể ở, và sự tìm kiếm chỉ có thể tiến hành vào ban đêm. Nhóm tìm kiếm lặn lội vào rừng sâu, đến một nơi gần nơi mà con đực Isthmohyla rivularis đã được phát hiện năm ngoái. Những nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện ra con đực khác nhờ tiếng kêu êm ái giống như tiếng côn trùng của nó.

5 - The conservationists then trained their torches on the undergrowth, and eventually Luis Obando, head of park maintenance at Monteverde's Tropical Science Center, found the tiny female, which was sitting on a leaf. Mr Gray told the BBC: "It is hard to describe just how unlikely it was to have discovered a female of this particular species. "The only time you ever come across a female is by chance - and it is only once in a blue moon that they come down to lay their eggs. You really have to be in the right place at the right time. "You could come out here every night for a year and not see a thing. "I really think that this time we have had luck on our side."

Những nhà bảo tồn lúc đó soi những ngọn đuốc của họ vào bụi rậm và cuối cùng, Luis Obando, người đứng đầu công viên nuôi dưỡng tại Trung tâm Khoa học Nhiệt đới, đã tìm thấy con cái bé xíu, đang ngồi trên một chiếc lá. Ông Gray nói với đài BBC: “ Thật khó miêu tả rằng việc tìm thấy một con cái của loài đặc biệt này khó như thế nào”. “Lần duy nhất bạn từng gặp con cái chỉ là tình cờ và chỉ là “năm thì mười hoạ”, khi chúng xuống đẻ trứng. Thật tình, bạn phải đến đúng lúc, đúng nơi. “Bạn có thể đến đây mọi đêm trong cả năm và chẳng nhìn thấy gì.” “Tôi thực sự nghĩ rằng, lần này may mắn đã đi cùng chúng tôi."

6 - The discovery of both sexes of this species has given the researchers hope that this population may be surviving against the odds. Mr Gray explained: "Last year, when we saw the male, we had no idea whether this was one of the last few remaining male specimens of this species. "But now we have found the female, there is hope that the species may recover.

Việc phát hiện ra cả 2 giới tính của loài ếch này đã mang lại cho những nhà nghiên cứu hy vọng rằng, những cư dân này có thể sống sót đối với sự cọch cạch (gíới tính). Ông Gray giải thích: “Năm ngoái, khi chúng tôi thấy con đực, chúng tôi đã không nghĩ liệu đây có phải là một trong vài mẫu giống đực còn sót lại của loài ếch này không?”. “Nhưng nay, chúng tôi tìm thấy con cái, có hy vọng rằng loài này có thể được khôi phục.”

7 - "It still seems that these critically endangered creatures are on the very brink of extinction - and although we have been intensively searching the streams all through the night, it appears that the density of the population is precarious." The researchers swabbed the frogs before they were released to see if they are carrying the chytrid fungus - a disease thought to have killed of many other species in this area.

Dường như loài vật bị đe doạ cực kỳ nghiêm trọng này vẫn còn ở bên bờ tuyệt chủng – và mặc dù chúng tôi đã tích cực sục tìm tại các dòng suối suốt cả đêm, có vẻ như, mật độ dân cư là không ổn định. Các nhà nghiên cứu đã lau những con ếch trước khi chúng được thả để xem liệu chúng có mang nấm chytrid - một loại bệnh được cho là đã giết chết nhiều loài ếch khác trong vùng này.

8 - They also used a spectrometer to look at the properties of the frogs' skin to try to find out why this species has survived where others have not. "It is imperative for the future conservation of Costa Rican amphibians that collaborative efforts harness the skills of biologists, researchers, educators and committed individuals, if we are to save these rare species," Mr Gray added.

Họ cũng dùng một quang phổ kế để quan sát các thuộc tính của da ếch để gắng tìm tại sao loài vật này sống sót ở những nơi mà các loài ếch khác thì không. "Việc bảo toàn sắp tới các loài lưỡng cư của Costa Rican là vô cùng cấp thiết, mà sự nỗ lực hợp tác khai thác các kỹ năng của các nhà sinh học, các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục và các cá nhân tâm huyết, nếu chúng ta muốn cứu loài ếch quý hiếm này," Ông Gray bổ sung.

Source: BBC
 
 
 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
bình luận
đặng văn hiếu, hà nội, 10/01/2012 00:39:44
bài dịch có 1 số từ khó hiểu quá
Thứ năm, ngày 23/5/2024
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait