VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 94 - Police Shoot Tibetan Monk Who Set Self on Fire
Bài dịch 25 - 'Độ phức tạp' của các công cụ của người Neanderthal**
Exercise 32 - Aging: Lack of B12 Linked to Brain Shrinkage
Bạn bè ảo thực trong thế giới Blog
Sự tích Bánh chưng, bánh dày
Bóng nước là gì?
Số lượt truy cập
4497868
Số người đang xem
9


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 30 - Với trình duyệt Web mới ...
Với trình duyệt Web mới, Google tung quả vô-lê sang Microsoft

By Mike Musgrove Washington Post Staff Writer
Wednesday, September 3, 2008. 

PART A

1- For Web users, it's now possible to have all Google, all the time.

Với người sử dụng Web, giờ là thời điểm có thể có tất cả với Google bất cứ lúc nào.

2 - With the launch of its browser yesterday, Google staked claim to one of the few areas of the Internet where it didn't already have a foothold and ratcheted up its ongoing competition with the behemoth Microsoft.

Với việc tung trình duyệt web của họ ra hôm qua, Google đã tiếp cận một trong số ít những lĩnh vực của Internet mà họ chưa có chỗ đứng tại đó và đẩy nhanh cuộc cạnh tranh đang tiếp diễn với người khổng lồ Microsoft.

3 - The 10-year-old company released Chrome, a new browser that some analysts said would allow Google to be the go-to resource for everything a Web surfer wants.

Công ty 10 năm tuổi này đã phát hành Chrome, một dịch vụ tìm kiếm mới mà một số nhà phân tích nói nó có thể cho phép Google trở thành nguồn tiếp cận mọi thứ mà người lướt Web cần.

4 - The search engine giant pushed its new Web-navigating software as being fast, secure and easy to use compared with Microsoft's Internet Explorer, which holds about 80 percent of the browser market.

Người khổng lồ trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm đã trình làng phần mềm trình duyệt Web mới của họ có vẻ như là nhanh hơn, bảo mật và dễ sử dụng hơn so với Internet Explorer của Microsoft, hiện chiếm khoảng 80% thị trường phần mềm duyệt Web.

5 - "There have been a lot of advances in the browser space," said Sundar Pichai, vice president of product management at Google, in a news conference yesterday. "[But] we believe that browsers should evolve a lot more to keep pace with how the Web is evolving."

“Đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực trình duyệt,” Sundar Pichai, Phó Chủ tịch quản lý sản xuất của Google nói trong cuộc họp báo hôm qua. “[Nhưng] chúng tôi tin rằng trình duyệt cần phát triển hơn nữa để bắt nhịp với sự phát triển của Web.”

6 - Tech industry analysts yesterday said the search engine company's move was not surprising because it would give it closer access to its Web-surfing users.

Những nhà phân tích kỹ nghệ công nghiệp hôm qua nói rằng động thái của công ty công cụ tìm kiếm không có gì bất ngờ vì việc (động thái) đó sẽ làm nó (công ty) tiếp cận gần gũi hơn với những người lướt Web của họ.
Google co-founders Sergey Brin, left, and Larry Page talk about the new Google Browser, "Chrome,"
 during a news conference at Google Inc. headquarters in Mountain View, Calif.,
 Tuesday, Sept. 2, 2008. Google Inc. is releasing the Web browser
 in a long-anticipated move aimed at countering the dominance
 of Microsoft Corp.'s Internet Explorer and ensuring easy access
 to its market-leading search engine. (AP Photo/Paul Sakuma) (Paul Sakuma - AP)

 Hai nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin, bên trái, và Larry Page nói về trình duyệt Google Browser mới, “Chrome,” trong cuộc họp báo tại bản doanh của Google Inc. ở Mountain View, California, Thứ 3, 02/09/2008. Google Inc. đang phát hành trình duyệt Web với động thái được dự báo từ lâu nhằm chống lại sự thống trị của Internet Explorer – trình duyệt web của tập đoàn Microsoft – và đảm bảo việc tiếp cận dễ dàng vào vị trí dẫn đầu của công cụ tìm kiếm của nó. 
 

PART B

7 - "This is long overdue," said Benjamin Schachter, an analyst with UBS Securities. "The idea that Google was going to let its fiercest competitor control the gateway for getting to it never made sense."

“Điều này là quá muộn”, chuyên gia phân tích của UBS Securities, Benjamin Schachter nói. “Ý tưởng rằng Google tiếp tục để đối thủ cạnh kịch liệt nhất của mình kiểm soát cổng đường truyền rồi chiếm lấy nó chưa bao giờ là một ý tưởng khôn ngoan.”

8 - Schachter said it was too early to tell whether Chrome will be a success. Google has entered many markets in the past few years with a range of offerings, including efforts to simplify online shopping and organize medical records. In most areas, he said, Google hasn't made much of an impact.

Schachter nói, còn quá sớm để nói liệu Chrome có thành công hay không. Google đã thâm nhập vào nhiều thị trường trong mấy năm gần đây với hàng loạt sản phẩm, bao gồm các nỗ lực đơn giản hoá việc mua hàng  qua mạng và tổ chức các bản ghi chép y tế. Trong hầu hết lĩnh vực, ông nói, Google không tạo được nhiều ảnh hưởng.

9 - "The technophiles will all download this and try it out," he said. "But the question is: Is this going to be compelling enough for the mainstream consumer? Will my mother use this?"

“Những người đam mê công nghệ sẽ tải toàn bộ phần mềm về và dùng thử,” ông nói. “Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu nó sẽ đủ thuyết phục đối với số đông người tiêu dùng? Mẹ tôi sẽ dùng nó chứ?”

10 - Until now, the search engine giant was satisfied to have its software applications "hitch-hike" as add-on programs for browsers such as Firefox, said Tim Bajarin, a tech industry analyst with Creative Strategies. Yesterday's browser launch is just the latest indication that "Google aspires to be everywhere," he said.

 Cho đến nay, người khổng lồ trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm đã hài lòng khi sở hữu các phần mềm ứng dụng “đính kèm” giống những chương trình tiện ích (add-on) cho các trình duyệt như Firefox, Tim Bajarin, một nhà phân tích kỹ nghệ công nghiệp của Creative Stratagies nói. Việc đưa vào khai thác trình tìm kiếm hôm qua thực sự là minh chứng mới nhất cho thấy “Google tham vọng có mặt khắp mọi nơi”, ông nói.

11 - Tech industry analyst Roger Kay, president of Endpoint Technologies, saw a defensive element in Google's move to enter the browser market. Microsoft has sometimes tried to encourage Internet Explorer users to try its own search technology and other services, he said.

Nhà phân tích kỹ nghệ công nghiệp, Roger Kay, Chủ tịch của Endpoint Technologies, nhìn thấy một yếu tố có tính tự vệ trong động thái xâm nhập thị trường trình duyệt. Microsoft đã nhiều lần thử khuyến khích người dùng IE dùng thử công nghệ tìm kiếm của chính họ và các dịch vụ khác, ông nói.

12 - Microsoft released a short statement yesterday in response to Chrome's launch.

Hôm qua, Microsoft đã có bài phát biểu ngắn đáp lại sự ra mắt của Chrome.

Note: The full article "With Web Browser, Google Launches Volley at Microsoft" can be found with the link below:

Source: Washingtonpost.com
 
 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 15/8/2022
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait