VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 90 - The Universal Declaration of Human Rights (2)
Fail to be glad
Exercise 39 - Mom thought Spears pregnancy was joke
Phất thủ liệu pháp
Bài dịch 25 - 'Độ phức tạp' của các công cụ của người Neanderthal**
E-Bơi với số đẹp, ảnh đẹp
Số lượt truy cập
4497847
Số người đang xem
5


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 25 - 'Độ phức tạp' của các công cụ của người Neanderthal**
Công cụ của người Neanderthal hiệu quả
y như các công cụ được chế tạo bởi tổ tiên của chúng ta

PART A

1 - Early stone tools developed by our species Homo sapiens were no more sophisticated than those used by our extinct relatives the Neanderthals.

Những công cụ tiền đồ đá phát triển bởi người Homo sapiens (Người thông minh)  của chúng ta không phức tạp hơn những công cụ được sử dụng bởi những người họ hàng Neanderthal đã tuyệt chủng của chúng ta.

2 - That is the conclusion of researchers who recreated and compared tools used by these ancient human groups.

Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu đã tái tạo và so sánh các công cụ được sử dụng bởi các nhóm người cổ đại.

3 - The findings cast doubt on suggestions that more advanced stone technologies gave modern humans a competitive edge over the Neanderthals.

Những phát hiện đã loại bỏ các ý kiến nghi ngờ cho rằng công nghệ đồ đá tiến bộ hơn đã đem đến cho Người Hiện đại một lợi thế cạnh tranh so với người Neanderthal.

4 - The work by a US-British team appears in the Journal of Human Evolution.

Công trình của một nhóm các nhà nghiên cứu Anh - Mỹ xuất hiện trên tờ Journal of Human Evolution (Nhật báo “Sự tiến hoá của Con Người”).

5 - The researchers recreated wide stone tools called "flakes", which were used by both Neanderthals and early modern humans.
 
Các nhà nghiên cứu đã tái tạo những công cụ bằng đá bản rộng, được gọi là “mảnh”, thứ mà người Neanderthal và người tiền hiện đại cùng sử dụng.

PART B

6 - They also reconstructed "blades" - a narrower stone tool later adopted by Homo sapiens.

Họ cũng tái tạo các "lưỡi dao" - một công cụ bằng đá có bản hẹp hơn mà người Homo sapiens kế thừa sau này.

7 -  Some archaeologists often use the development of stone blades and their assumed efficiency as evidence for the superior intellect of our species.

Một số nhà khảo cổ thường dùng việc phát triển các lưỡi đá và sự hiệu quả giả định của chúng như là bằng chứng về trí năng siêu việt của loài người chúng ta.

8 - The team analysed the data to compare the number of tools produced, how much cutting edge was created, the efficiency in consuming raw material and how long tools lasted.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu để so sánh số lượng các công cụ được chế tạo, có bao nhiêu lưỡi cắt được tạo ra, hiệu quả sử dụng nguyên liệu thô và tuổi thọ của các công cụ.

9 - They found no statistical difference in the efficiency of the two stone technologies.

Họ đã không tìm được sự khác biệt thống kê nào trong tính hiệu quả của hai công nghệ đồ đá.

10 - In some respects, the flakes favoured by Neanderthals were even more efficient than the blades adopted by modern humans.

Ở một vài khía cạnh, những chiếc “mảnh” được người Neanderthal ưa dùng, thậm chí còn hiệu quả hơn những chiếc “lưỡi” được Người Hiện đại kế thừa.

Note: The full article "'Complexity' of Neanderthal tools" can be found with the link below:  

**
Neanderthal là một giống người cổ biết chế tạo công cụ, từng sống ở châu Âu, Cận Đông, Trung Á, Bắc Phi và có thể cả phía tây Siberia cách đây hơn 100.000 năm và tuyệt chủng khoảng 30.000 năm trước. Họ có những đặc điểm nổi bật khác với người hiện đại, như khung đầu lớn, mặt nhô về phía trước, cơ thể nặng nề và đôi chân khá thấp nhưng mạnh mẽ, cho thấy một lối sống vất vả, phải dùng nhiều sức lực. Những đặc điểm này cho thấy sự thích nghi tối ưu với điều kiện khí hậu băng hà, là nơi họ sinh sống. Họ có thể kiểm soát được lửa, tạo ra những công cụ đá tinh xảo, đôi khi còn biết chôn người chết, rất thích các màu tự nhiên và sống phụ thuộc vào thịt thú rừng (có thể là do săn được).

Source: BBC
 
 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 15/8/2022
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait