VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 36 - Ask Stephen Hawking a space question
Nhà máy sản xuất xi măng và tác động môi trường
Bài 58 - Thủ đô Bangladesh lập kế hoạch giao thông đặc biệt cho lễ hội lớn nhất của người Hồi giáo
Từ nỗi đau của ông, Võ Văn Kiệt
Tip 1 - Hãy học theo cách của bạn
Exercise 53 - How to live and love online
Số lượt truy cập
4497883
Số người đang xem
5


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 126 - Phát biểu của Tổng thống B. Obama về Ai Cập (2)
3 - The United States will continue to be a friend and partner to Egypt.  We stand ready to provide whatever assistance is necessary — and asked for — to pursue a credible transition to a democracy.  I’m also confident that the same ingenuity and entrepreneurial spirit that the young people of Egypt have shown in recent days can be harnessed to create new opportunity — jobs and businesses that allow the extraordinary potential of this generation to take flight.  And I know that a democratic Egypt can advance its role of responsible leadership not only in the region but around the world.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một người bạn và đối tác của Ai Cập. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất cứ hỗ trợ nào cần thiết – và được yêu cầu – để theo đuổi sự chuyển đổi đáng tin cậy về một nền dân chủ. Tôi cũng tin tưởng rằng sự khôn khéo và tinh thần hợp tác tương tự mà tuổi trẻ Ai Cập đã thể hiện trong những ngày gần đây có thể được khai thác để tạo ra cơ hội mới – việc làm và kinh doanh cho phép tiềm năng phi thường của thế hệ này cất cánh. Và tôi biết một Ai Cập dân chủ có thể đóng vai một người lãnh đạo có trách nhiệm không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới.

4 - Egypt has played a pivotal role in human history for over 6,000 years.  But over the last few weeks, the wheel of history turned at a blinding pace as the Egyptian people demanded their universal rights.

Ai Cập đã thể hiện vai trò quan trọng trong lịch sử nhân loại hơn 6.000 năm. Nhưng trong vài tuần qua, bánh xe lịch sử đã quay với tốc độ chóng mặt khi nhân dân Ai Cập đòi hỏi những quyền phổ cập toàn thế giới của họ.

We saw mothers and fathers carrying their children on their shoulders to show them what true freedom might look like. We saw a young Egyptian say, “For the first time in my life, I really count.  My voice is heard.  Even though I’m only one person, this is the way real democracy works.” We saw protesters chant “Selmiyya, selmiyya” — “We are peaceful” — again and again.

Chúng ta đã thấy những người mẹ và những người cha mang con cái của mình trên vai để chỉ cho chúng thấy tự do thật sự là như thế nào. Chúng ta nhìn thấy một thanh niên Ai Cập nói rằng, “Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự quan trọng. Tiếng nói của tôi được lắng nghe. Mặc dù tôi chỉ là một con người (đơn lẻ), đây là cách thức mà nền dân chủ được thực thi”. Chúng ta đã thấy những người biểu tình hô vang nhiều lần “Selmiyya, selmiyya”- “Chúng tôi rất hiền hòa.

Source of English: Internet  
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ hai, ngày 15/8/2022
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait