VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Dự án & Dịch vụ năm 2006
"Học bơi ở nhà với bác Tao Táo To"
Bài dịch 36 - Hãy hỏi Stephen Hawking một câu hỏi về vũ trụ
Sing for the Climate
Khởi động dự án lọc dầu Vũng Rô 1,7 tỷ USD
Hỏi đáp về Môi trường (3)
Số lượt truy cập
4594805
Số người đang xem
5


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 124 - Năng lượng bức xạ, cơ năng...
8 - Radiant energy comes from a light source, such as the sun. Energy released from the sun is in the form of photons. These tiny particles, invisible to the human eye, move in a way similar to a wave. Radiant energy can be transformed into:

• electrical energy using solar panels.

Năng lượng bức xạ đến từ một nguồn sáng, như mặt trời. Năng lượng phát ra từ mặt trời ở dạng các photon. Những phần tử nhỏ bé này vô hình với mắt người, di chuyển tương tự như sóng. Năng lượng bức xạ có thể được chuyển đổi thành:

• điện năng bằng cách sử dụng các tấm pin mặt trời.


9 - Mechanical energy refers to an object that is doing work by being in motion. Mechanical energy can be transformed into:

•  electrical energy using a wind turbine
•  thermal energy using a refrigerator.

Cơ năng nói tới một đối tượng sinh công khi chuyển động. Cơ năng có thể được chuyển đổi thành:

•  điện năng bằng cách sử dụng một động cơ tuốc bin gió;
•  nhiệt năng bằng cách sử dụng một tủ lạnh.


10 - Nuclear energy is generated when parts of the atoms in certain materials split off in a controlled environment. This process produces heat (thermal energy) for various uses, including electricity generation. Nuclear energy can be transformed into:

•  thermal energy in a fission reactor
•  electrical energy in a nuclear power plant.
 
Năng lượng hạt nhân được tạo ra khi những phần của nguyên tử của một số vật liệu nhất định được phân tách trong môi trường có kiểm soát. Quá trình này tạo ra nhiệt (nhiệt năng) dùng vào các mục đích khác nhau, bao gồm cả phát điện. Năng lượng hạt nhân có thể được chuyển đổi thành:

•  nhiệt năng trong lò phản ứng phân hạch;
•  điện năng trong một nhà máy điện hạt nhân.


Source of English: masstech.org
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ năm, ngày 30/3/2023
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait