VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Tản mạn Nam Du
Ganache
"Độc quyền chức vụ" - Nguồn gốc của tham nhũng
Tìm ra chơn lý (Tuệ Hoan©)
What will I do?
Nhà máy sản xuất LAB, LAS và tác động môi trường
Số lượt truy cập
4545486
Số người đang xem
11


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 105 - Chủ tịch của Lloyds sẽ từ nhiệm
Lloyds Chairman to Step Down

By BLOOMBERG NEWS
Published: May 17, 2009

1 - The Lloyds Banking Group said its chairman, Victor Blank, planned to step down by June 2010.  Alexander Leitch, 61, was named the bank’s deputy chairman, Lloyds said.

Tập đoàn Ngân hàng Lloyds cho biết, vị Chủ tịch của họ, Victor Blank, đã có kế hoạch nghỉ việc vào tháng 6 năm 2010. Alexander Leitch, 61 tuổi, được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch ngân hàng, Lloyds cho biết.

2 - Lloyds agreed to buy HBOS for about £7.7 billion ($11.7 billion) in September as the government sought to prevent HBOS from collapsing after credit markets froze. HBOS posted a 2008 net loss of £7.5 billion, greater than Lloyds had originally expected. The British government owns 43 percent of Lloyds and its stake may rise to up to 75 percent.

Lloyds đã đồng ý mua HBOS với giá khoảng 7,7 tỷ bảng (11,7 tỷ đô la) vào tháng 9 khi chính phủ tìm cách ngăn cho HBOS khỏi sụp đổ khi thị trường tín dụng bị đóng băng. HBOS đã thông cáo thực lỗ năm 2008 là 7,5 tỷ đô la, lớn hơn dự kiến ban đầu mà Lloyds nghĩ. Chính phủ Anh sở hữu 43% của Lloyds và cổ phần của họ có thể tăng tới 75%.

3 - “I believe it is the right time for the group to appoint a new chairman,” Mr. Blank said Sunday. “I will continue working until my successor is appointed to ensure the successful integration.”

“Tôi tin tưởng rằng đây đúng là thời điểm để tập đoàn chỉ định một chủ tịch mới”, Mr. Black phát biểu hôm Chủ nhật. “Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi  người kế nhiệm của tôi được chỉ định để bảo đảm việc phối hợp thành công”.

4 - Mr. Blank was a director of the Royal Bank of Scotland Group from 1985 to 1993 and has also served as chairman of Trinity Mirror, publisher of the British tabloid Daily Mirror, GUS and Charterhouse. He became Lloyds’ chairman in 2006, succeeding Maarten van den Bergh.

Ông Blank đã là Giám đốc của Tập đoàn Ngân hàng hoàng gia Scotland từ năm 1985 đến 1993 và cũng từng giữ chức Chủ tịch của Trinity Mirror, Chủ báo tờ tin nhanh Daily Mirror của Anh, GUS (Great Universal Stores) và Nhà tế bần. Ông trở thành Chủ tịch của Lloyds năm 2006, kế nhiệm Maarten van den Bergh.

Source: New York Times
 
 
 
 
Bình luận
Thứ ba, ngày 29/11/2022
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait