VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Chúc Bi Bầu... Chúc Bi Bầu...
Exercise 31 - Vladimir V. Putin
Bạn tôi điên cái đầu vì ... ÔNG CỐ VẤN
Áo dài Việt Nam đẹp hay xấu?
Lão Tao nghĩ về viết
Bạn biết gì về chó đá?
Số lượt truy cập
4782695
Số người đang xem
11


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 54 - French Writer Wins Nobel Prize
Published: October 9, 2008


1 - PARIS — Amid debate over purported bias against American writers, the Swedish Academy on Thursday awarded the 2008 Nobel Prize for literature to Jean-Marie Gustave Le Clézio, a French novelist, children’s author and essayist regarded by some French readers as one of the country’s greatest living writers.

2 - In its citation, the prize committee called him an “author of new departures, poetic adventure and sensual ecstasy, explorer of a humanity beyond and below the reigning civilization.” The prize, won last year by the British author Doris Lessing, was worth $1.43 million.

3 - Mr. Le Clézio , 68, published his first novel —“The Interrogation” — in 1963 and was regarded in the early years of his career as a writer who sought new narrative methods, influenced by travels across the globe, including to Panama, where he lived with an Indian tribe.

4 - The announcement followed days of literary argument over remarks by the secretive Nobel Academy’s permanent secretary, Horace Engdahl, suggesting that American writers were too much under the sway of American popular culture to qualify for the prize.

5 - Mr. Le Clézio has written more than 40 books, 12 of which have ben translated into English. He was born on April 13, 1940, in Nice, but both parents had strong family connections with the former French colony of Mauritius, the Swedish Academy said.

6 - When he was 8, Mr. Le Clézio and his family moved to Nigeria, where the father had been stationed as a doctor during World War II. “During the month-long voyage to Nigeria,” the academy said, “he began his literary career with two books, ‘Un long voyage’ and ‘Oradi noir,’ which even contained a list of “forthcoming books.”

7 - His first novel drew much critical attention. As the Swedish Academy put it on Thursday, “He was a conjurer who tried to lift words above the degenerate state of everyday speech and to restore to them the power to invoke an essential reality.”

His breakthrough novel establishing him as among France’s leading modern writers is generally held to be “Désert” in 1980, which won a prize from the French Academy.

8 - The Nobel committee said on Thursday that “this work contains magnificent images of a lost culture in the North African desert, contrasted with a depiction of Europe seen through the eyes of unwanted immigrants. The main character, the Algerian guest worker Lalla, is a utopian antithesis to the ugliness and brutality of European society.”

9 - Mr. Le Clézio also published collections of essays influenced by long stays in Mexico and Central America, the Swedish Academy said. In 1975 he married his wife, Jemia, a Moroccan, and since the 1990s the two divide their time between Albuquerque, N.M., the island of Mauritius and Nice, the academy said.

10 - Among Mr. Le Clézio’s most recent works are “Ballaciner,” published in 2007 and described by the Nobel committee as “a deeply personal essay about the history of the art of film and the importance of film in the author’s life, from the hand-turned projectors of his childhood, the cult of cinéaste trends in his teens, to his adult forays into the art of film as developed in unfamiliar parts of the world.”

 


LUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn dịch đều có thể tham gia;
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Part A, B, C ...; các số thứ tự 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       


NÀO BẮT ĐẦU THÔI

 
 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Any More, Ha Noi, 23/10/2008 16:24:37
6 – Khi lên 8 tuổi, Le Clezio và gia đình của ông ấy chuyển tới Nigeria, nơi cha của ông ấy với vai trò như một người bác sỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2. “Trong suốt hành trình nhiều tháng đến Nigeria”, viện hàn lâm đã nói, “ông ấy bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình với 2 cuốn sách ‘Un long voyage’ và ‘Oradi noir’ nó bao gồm một danh sách các cuốn sách chỉ dẫn.
7- Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông ấy đã lôi kéo sự thu hút lời bình phẩm lớn. Như Viện hàn lâm Thụy điển đặt nó vào thứ 5, “Ông ấy là một ảo thuật gia người đã cố gắng để nâng các từ ngữ lên trên tình trang thoái hóa của ngôn ngữ hàng ngày và khôi phục sức mạnh để dẫn chứng một thực tế chủ yếu của chúng. Cuốn tiểu thuyết đột phá của ông ấy đã tạo cho ông ấy đứng trong những nhà văn hiện đại đứng đầu của Pháp được coi là cuốn ”Desert” năm 1980, nó đã giành 1 giải thưởng viện hàn lâm Pháp.
8- Ủy ban giải Nobel đã đưa ra hôm thứ 5 rằng “tác phẩm này bao gồm những hình ảnh tuyệt diêuj về một nền văn hóa đã mất ở vùng sa mạc Bắc Phi, là sự tương phản với sự thuật họa của sự mường tượng Châu Âu qua con mắt với sự không muốn của những người nhập cư. Nhân vật chính, một tác giả khách mời người Angieri là một nhà biện chứng duy tâm gây ra tính khó chịu và hành động tàn bạo của xã hội Châu Âu.
9- Ông Le Clezio cũng đã công bố nhiều bộ sưu tập các bài tiểu luận đã ảnh hưởng bởi sự ngăn chặn lâu ở Mexico, trung tâm Mỹ, viện hàn lâm Thụy điển đã nói vậy. Năm 1975 ông ấy cưới vợ, cô Jemia, một người Ma – rốc và từ những năm 90 hai người chia rẽ thời gian của họ giữa Albuquerque, N.M, hòn đảo của Mauritius và Nice, viện hàn lâm đã đưa.
10- Trong số những tác phẩm gần nhất của ông Le Clezio là “Ballaciner”, đã xuất bản năm 2007 và diễn tả bởi ủy ban trao giải Nobel như “một bài tiểu luận cá nhân sâu sắc về lịch sử của nghệ thuật phim ảnh và tầm quan trọng của phim ảnh tới đời sống của tác giả, từ các máy chiếu bằng tay của tuổi thơ, những khuynh hướng mốt chiếu phim trong thời niên thiếu, đến những đột phá trưởng thành trong nghệ thuật phim ảnh như phát triển trong những thứ xa lạ của thế giới”
Any More, Ha Noi, 22/10/2008 17:03:35
Nhà văn Pháp dành giải Nobel
1- Paris – Cuộc tranh luận có xu hướng chống lại các nhà văn Mỹ, viện hàn lâm Thụy điển hôm thứ 5 đã quyết định giải nobel 2008 cho tác phẩm văn học của Jean – Marie Gustave Le Clezio, một nhà tiểu thuyết người Pháp, tác giả của truyện về thiếu nhi và là người dễ có được sự quan tân bởi các độc giả Pháp ví ông như một trong những nhà văn hiện nay lớn nhất của đất nước.
2- Trong lời trích dẫn, ủy bản giải thưởng đã gọi ông ấy là “tác giả của sự xuất phát mới, phiêu lưu đầy chất thơ và cực kỳ thú vị, người thám hiểm tính nhân văn nằm ngoài và ẩn dưới nền văn minh thịnh hành. “Giải thưởng, dành chiến thắng năm ngoái là một tác giả người Anh Doris Lessing, đáng giá 1.43 triệu $.
3- Ông Le Clezio, 68 tuổi, đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tiên – “Cuộc thẩm vấn” – năm 1963 và đã rât quan tâm đến những năm đầu trong sự nghiệp của ông ấy như một nhà văn người mà đã tìm kiếm các phương pháp thể hiện mới, nó ảnh hưởng bởi những chuyến đi xuyên địa cầu, bao gồm Panama, nơi mà ông đã sống với một bộ tộc người Ấn độ.
4- Thông cáo đã được đưa ra vài ngày sau cuộc tranh luận có tính văn học ngoài những nhận xét kín đáo của thư ký thường trực của giải Nobel, Horace Engdahl, đề xuất một số nhà văn Mỹ nhiều hơn dưới sự ảnh hưởng của nền văn hóa đại chúng của Mỹ đến chất lượng của giải.
5- Ông Le Clezio đã viết hơn 40 cuốn sách, 12 trong số đó được dịch ra Tiếng Anh. Ông ấy sinh ngày 13 tháng 4 năm 1940 ở Nice, nhưng cả bố mẹ ông ta đều có mối quan hệ gia đình thân thiết với thuộc địa của Pháp trước đây ở Mauritius, viện hàn lâm Thụy điển đưa tin.
Thứ năm, ngày 23/5/2024
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait