VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Đánh giá chất lượng Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp (tiếp)
Nhà quản lý Việt Nam trong xu thế hội nhập toàn cầu
Exercise 73 - Doughboy: Military Expressions
Exercise 7 - Tax on big cars raised to save fuel
Bài dịch 34 - Tìm thấy "con ếch cây hiếm nhất" Thế giới
Sự tích Trầu cau
Số lượt truy cập
4762660
Số người đang xem
56


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 137 - Improving Rhythm in English
In addition to these challenges, helping students learn the rhythm of English is one key to better communication. Therefore, the main focus of this Website is to help students in this area. Now, because students often pronounce words based on how they are spelled, students tend to stress words all the same, and the result is something like this:

I WANT TO GO TO THE PARTY TODAY FOR ABOUT AN HOUR, AND I CAN DO MY HOMEWORK TOMORROW.

The problem is that students stress every word equally, and the student might sound even angry or upset (almost like a machine gun in slow motion). However, the rhythm of English is created by the combination of stressed and unstressed sounds that almost creates a musical effect, and the main unstressed sound is the schwa (ə) that often sounds like a. This, in part, is determined by both content and function words. Content words (stressed) are generally nouns, verbs, adjectives, and adverbs, and function words (unstressed) include pronouns, modals, prepositions, conjunctions, and helping verbs. Thus, the sentence above would be actually stressed like this:

i WANT ta GO ta the PARTY taDAY for about 'n HOUR, and i kn DO my HOMEWORK taMORROW.

Since students don't know this general rule, then tend to say the words, to (preposition) and two (adjective), the same, as well as can (the drink container) and can (the modal of ability) the same. This is also true of the words, for (preposition) and four (adjective).

i WANT ta BUY TWO CANS.
i kn BUY FOUR APPLES fer the PARTY.

Keep in mind that word reductions are generally used in rapid, continuous speech, so we sometimes use clear sounds when we pause between words or ideas:

i WANT TO . . . UM . . GO ta the PARTY.
LUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn dịch đều có thể tham gia;
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Part A, B, C ...; các số thứ tự 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.Mời mọi người tham gia dịch và đóng góp ý kiến. Xin chân thành cảm ơn!
Thứ ba, ngày 23/4/2024
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait